Non Basmati Rice Ras Al Khaimah, Indian Rice Ras Al Khaimah